Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Bouwbedrijfvandaan.nl kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van bouwbedrijfvandaan.nl verstrekt. Bouwbedrijfvandaan.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw naam
Uw e-mailadres


Waarom bouwbedrijfvandaan.nl gegevens nodig heeft

Bouwbedrijfvandaan.nl verwerkt uw persoonsgegevens om per e-mail contact met uw op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.


Hoelang bouwbedrijfvandaan.nl uw gegevens bewaart

Bouwbedrijfvandaan.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen met derden

Bouwbedrijfvandaan.nl deelt uw persoonsgegevens niet met derden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bouwbedrijfvandaan@kpnmail.nl. Bouwbedrijfvandaan.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiligen

Bouwbedrijfvandaan.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van bouwbedrijfvandaan.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bouwbedrijfvandaan.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met bouwbedrijfvandaan.nl op via bouwbedrijfvandaan@kpnmail.nl.